Laman

Thursday, December 8, 2016

[ 'ARODL- عَرَضْ ]

Ari ta'rifna 'Arodl nyaeta :
اَلْعَرَضُ هُوَ مَايَقُوْمُ بِالْغَيْرِ  
AL-'ARODLU HUWA MA YAQUUMU BIL-GHOYRI.
Hartosna : Ari 'arodl teh eta perkara anu sok ngancik atawa cicing di anu sejen. 

Tegesna 'Arodl mah henteu bisa gular-goler sorangan contona seperti sifat beureum, bodas, hideung jeung sabangsana, usik jeung cicing, Kapan ayana dinu sejen. Iyeu anu kabeh moal bisa cicing sorangan seperti kcap beureum, tangtu aya perkara anu ka sifatan ku eta beureum kaya beureumna Cet, beureumna kopeah, jeung conto nu sanesna. 

Piraku aya kcap beureum wungkul, nyakitu deui kcap usik atawa kcap cicing, atuh tangtu aya perkara anu kasifatn nana ku eta usik jeung cicing. 

Anu matak disebat 'arodl, karana sok robah-robah alias henteu angger. Da 'arodl mah tara cicing dina dua(2) waktu. 
Insya Alloh penjelasan nana engke dina sifat Wujud.

No comments:

Post a Comment

Dipersilahkan untuk meninggalkan jejak walau satu atau duapatah kata.
Terima kasih atas kunjungannya...