Sunday, March 12, 2017

SIFAT-SIFAT AQOID ILAAHIYYAT

Assalaamu'alaykum wa rohmatullohi wa barokaatuh...
Wilujeng patepang deui, wileujeng ngopi sinambi Nyufi sareng jisim abdi.
Meungpeung aya waktos rada senggang, sumangga ayeun urang lajengkeun deui bahasan anu katunda dina BAB AWWAL FIL-ILAAHIYYAT kumargi da sayaktosna teu acan beres namung sim kuring kabujeng tunduh.
Dina danget ayeuna urang coba dibuka hiji-hiji naon bae atuh anu ka asup kana Aqoid Ilahiyyat teh...? Cenah dugi ka Opat puluh Hiji sifat.
SIFAT ANU WAJIB DI ALLOH
Sumangga urang uningakeun heula anu pang payunna dina Aqoid Ilahiyyat nyaeta "Sifat anu wajib di Alloh" .
Dupi sifat anu wajib di Alloh, nyaeta :
 1. Sifat Wujud = Aya.
 2. Sifat Qidam = Tiheula, Teu aya Mimitian.
 3. Sifat Baqo = Langgeng, teu aya tungtungna.
 4. Sifat Mukholafatun Lil-Hawaditsi = Ngabedaan Alloh Ta'ala ka sakabeh anu anyar.
 5. Sifat Qiyamuhu Binafsihi = Sugih Alloh sabab Dzatna.
 6. Sifat Wahdaniyyat = Tunggal Dzatna, Tunggal Sifatna, Tunggal Af'alna.
 7. Sifat Qudrot = Kawasa.
 8. Sifat Irodat = Keresa.
 9. Sifat 'Ilmu = Uninga.
 10. Sifat Hayat = Hirup.
 11. Sifat Sama' = Ngarungu.
 12. Sifat Bashor = Ningali.
 13. Sifat Kalam = Ngadawuh.
 14. Sifat Kawnuhu Qodiiron = Buktina Alloh Kawasa.
 15. Sifat Kawnuhu Muriidan = Buktina Alloh Anu Keresa.
 16. Sifat Kawnuhu 'Aliiman = Buktina Alloh anu Uninga.
 17. Sifat Kawnuhu Hayyan = Buktina Alloh Anu Hirup.
 18. Sifat Kawnuhu Samii'an = Buktina Alloh anu Ngarungu.
 19. Sifat Kawnuhu Bashiiron = Buktina Alloh Anu Ningali.
 20. Sifat Kawnuhu Mutakalliman = Buktina Alloh Anu Ngadawuh.
Tah eta rincian tina sifat anu wajib di Alloh secara singkatna wungkul, anapon perincian sareng dalil-dalil hiji-hijina mah insya Alloh dina bahasan anu bakal dongkap.
Salajengna ayeuna urang nguningakeun lalawanan nana sifat anu Wajib di Alloh, nyaeta "Sifat Anu Mustahil di Alloh".
SIFAT-SIFAT ANU MUSTAHIL DI ALLOH
Dupi sifat-sifat anu Mustahil di Alloh oge, eta sami aya Dua puluh rupi. Wincikan Aqoid ilahiyat anu ka lingkup dina sifat-sifat anu Mustahi di Alloh teh nyaeta :
 1. 'Adam = Euweuh.
 2. Huduts = Anyar, Aya mimitian.
 3. Fana = Ruksak.
 4. Mumatsalatun Lil-Hawaaditsi = Nyarupaan kana perkara anu Anyar.
 5. Ihtiyaajuhu Ilaa Mahalin Aw Mukhosh-shoshin = Mikabutuh kana Dzat, atawa ka anu ngaya keun.
 6. Ta'addudun = Bingbilangan.
 7. 'Ajzu = Apes atawa Lemah.
 8. Karohah = Ka paksa.
 9. Jahlun = Bodo.
 10. Maut = Paeh.
 11. Shomamun = Torek, atawa Budeg.
 12. 'Umyun = Lolong atawa Buta.
 13. Bukmun = Pireu atawa Bisu.
 14. Kawnuhu 'Ajizan = Buktina anu Apes.
 15. Kawnuhu Kaarihan = Buktina anu Kapaksa.
 16. Kawnuhu Jaahilan = Buktina anu Bodo.
 17. Kawnuhu Maytan = Buktina anu Maot.
 18. Kawnuhu Ashomma = Buktina anu Torek.
 19. Kawnuhu A'maa = Buktina Anu Lolong.
 20. Kawnuhu Abkama = Buktina anu Pireu (Bisu).
Maha Suci Alloh tina Sifat-sifat anu Mustahil ka Anjeunna.
Sakitu tah wincikan nana sifat anu Mustahil di Alloh teh, anu iyeu oge insya Alloh kapayun baris ka bahas secara rinci.
Ayeuna kantun anu terakhir dina Aqoid Ilaahiyyat, nyaeta sifat-sifat anu Jaiz atanapi Wenang di Alloh.
SIFAT-SIFAT ANU JAIZ ATANAPI WENANG DI ALLOH
Saparantosna urang nguningakeun Aqoid Ilahiyyat perkawis sifat anu Wajib di Alloh sareng sifat anu Mustahil di Alloh, sumangga ayeuna suang di ulas sakedik naon atuh ari sifat anu Wenang di Alloh teh....??
Dupi sifat anu Wenang di Alloh, eta ngan aya Hiji nyaeta : 
فِعْلُ كُلِّ مُمْكِنٍ اَوْ تَرْكُهُ
FI'LU KULLI MUMKININ AW TARKUHUU
Hartosna : Ngadamel sagala Mumkin atawa henteu Ngadamelna.
Dupi anu di sebat Mumkin teh nyaeta sakur-sakur perkara anu sah Ayana jeung sah oge Euweuhna.
Tegesna anu aya jeung euweuhna teh eta dibenerkeun ku Akal.
Dupi ngaran Sifat  nyaeta :
اَلْاَمْرُ الثَّابِتُ لِلْمَوْصُوْفِ
AL-AMRUTS-TSAABITU LIL-MAWSHUUFI
Hartosna : Perkara anu tetep dina Dzat anu di sifatan nana.
#313
Tah sakitu nu kapihatur sakedik uraian dina medar Aqoid Ilaahiyyat mudah-mudahan ku ulasan anu sakedik iyeu ngajantenkeun langkung kandel tur pancegna ka Imanan urang sadaya.
Aamiin...
والله اعلم