Tuesday, November 29, 2016

BAHASAN KAHIJI MERTELAKEUN AGAMA


AGAMA bahasa arabna :

(DIIN,دين  ) sok disebut deui 

(SYARI'AT, شريعة )

(SYARA', شرع ) jeung 

( MILLAH,ملة ). 

Iyeu anu opat kecap sami maknana ku bahasa sunda disebut Agama. 

Ari pangna Agama disebat DIIN anu eta tina sapalihna makna DIIN teh Tho'at, margi eta Agama anu ku urang sok di To'ati peraturan nana. 

Ari pangna di sebat Syari'at jeung Syara', margi hartina Syare'at atawa Syara' teh hatina Gelaran, pedah Agama teh ku Alloh digelarkeun jeung dijelaskeun ku Rosulna. 

Ari pangna disebat MILLAH anu ngadung harti Ngabejakeun, pedah Agama dibejakeun ku Malaikat Jibril ka Rosul, teras ku Rosul ditepikeun ka umatna, anu akhirna dugi ka urang sadaya.

Salajengna eta kecap DIN /Agama teh aya tilu harti, Nyaeta :

1. Ceuk Lughot, nurut asal bahasana.
2. Ceuk Syara'
3. Ceuk Istilah tegesna ka tetepan dipakena eta kecap dina hiji pan anu dimaksud.

- Ari kecap DIN ceuk Lughot, eta sok ditujukeun kana sababaraha harti tina sapalihna saperti : Tho'at, ibadah, hisaban, pembalasan.
- Ari kecap DIN ceuk Syara' nyaeta :
 مَا شَرَعَهُ اللّٰهُ تَعَالَي مِنَ الْاَحْكَامِ عَلَي لِسَانِ نَبِيِّهٖ صلي الله عليه وسلم. 
Hartina, Ari agama teh ceuk syara' mah nyaeta : Aturan-aturan atawa hukum-hukum anu digelarkeun ku Alloh ta'ala kalawan perantaraan lisan anu janten Nabina shollallohu 'alayhi wasallam.

- Ari DIN ceuk Istilah nyaeta :
 وَضْعُ اِلٰهِيٌّ سَائِقٌ لِذَوِ ى الْعُقُوْلِ السَّلِيْمَةِ، بِاخْتِيَارِهِم اَلْمَحْمُوْد اِلٰى مَاهُوَ خَيْرٌلَهُمْ بِالذَّات 
Hartosna ari ngaran Agama ceuk Istilah mah nyaeta: aturan kapangeranan tegesna henteu aya anu ngatur anging Pangeran, anu ngajurung ka jalma anu boga akal salamet, ku pamilihna anu terpuji pakeun ngudag ka alusan manehna, boh anu mangrupa ka alusan didunia atawa kabagjaan di akherat.

Jadi atuh agama teh pangaturan Pangeran, lain pangaturan Nabi Muhammad jeung lain pangaturan makhluk sejenna. Oge eta Agama teh ngatur kana ka maslahatan hirup di dunia jeung kabagjaan akherat.

__________

No comments:

Post a Comment

Dipersilahkan untuk meninggalkan jejak walau satu atau duapatah kata.
Terima kasih atas kunjungannya...