Saturday, December 3, 2016

AL ISLAAM sareng RUKUN ISLAM

Ari ta'rifna Islam nyaeta :

اَْلإِسْلَامُ هُوَ اَلْإِنْقِيَادُ لِأَمْرِاللّٰهِ وَالْإِ جْتِنَابُ عَنْ نَوَاهِيْهِ
AL-ISLAAMU HUWA AL-INQIYAADU LI AMRILLAAHI WAL IJTINAABI 'AN NAWAAHIIHI.
Hartosna : Ari ngaran Islam teh nyaeta Turut, pasrah jeung rido kan hukum-hukum ti Alloh, ku jalan ngalaksanakeun kan parentahna jeung ngajauhan kana sagala larangan nana.


RUKUN ISLAM


Dupi rukun Islam eta aya Lima (5).
1. Ngucapkeun dua kalimah Syahadat nyaeta : 
اشهد ان لا اله الااللّه و اشهد ان محمدًا رسول اللّه
ASY-HADU AN LAA ILAAHA ILLALLOOH WA ASY-HADU ANNA MUHAMMADAN ROSUULULLOOH.
Hartosna : Nyaksian abdi (terang abdi, ngabenerkeun abdi, nekadkeun abdi, percaya abdi) kana yen sayaktosna henteu aya deui pangeran anu wajib di ibadahan kalayan saleresna anging gusti Alloh ta'ala sahiji, sareng nyaksian abdi kana yen sayaktosna Nabi Muhammad eta utusan Alloh. Insya Alloh bahasan syahadat dina iyeu bab ka opat bade dijelaskeun.
2. NGADEGKEUN SHALAT anu lima waktu.
3. MIKEUN ZAKAT ka mustahiqna diman geus nishob.
4. PUASA DI BULAN ROMADON.
5. MUNGGAH HAJI jeung umroh lamun kawasa, tegesna aya bekelna jeung pakeun ninggalan kulawarga, bekel di Mekkah jeung ongkos balik, maju sarta aman dijalanna.

No comments:

Post a Comment

Dipersilahkan untuk meninggalkan jejak walau satu atau duapatah kata.
Terima kasih atas kunjungannya...